Разрешени файлови разширения: .jpg, .gif, .jpeg, .png